Geschiedenis

1944 was het jaar van de bevrijding en dit moest natuurlijk gevierd worden. Om te feesten en te vieren is er een muziekmaatschappij nodig. Was dat de aanleiding tot de oprichting van onze muziekmaatschappij in Veldegem ?
Belangrijk is dit niet, wel belangrijk is dat toen, in 1945 een muziekmaatschappij in ons dorp werd opgericht. Vandaag de dag zou dit wellicht niet meer mogelijk zijn, maar dat 'Kunst na Arbeid' na al die jaren nog steeds springlevend is en misschien nooit beter presteerde, is zeker fenomenaal.

Hoe het allemaal begon

1945. De oorlog was voorbij en het leven ging weer zijn gewone gang. Enkele vooraanstaanden van de gemeente Veldegem staken de koppen bijeen voor het oprichten van een muziekvereniging. Het eerste muziek kreeg de naam 'Eer en Plicht'. Als eerste dirigent werd schoolhoofd Camiel Decuyper aangesteld, die zelf bugel speelde. Hij leidde de repetities en gaf muziekles in de klas.
Na ongeveer 1 jaar kregen de muzikanten een eerste kepie (met de kleuren rood en groen) en een nieuwe vlag.


Foto : 'Eer en plicht' op uitstap

'Eer en plicht' beschikte over een mooie groep muzikanten, maar toch was er een schaduwzijde aan dit alles : er was tegenkanting van het muziek van Sint Elooi van de werkhuizen Claeys. Veel muzikanten verdienden daar toen hun brood, en werden onder het motto 'Twee heren kan men niet dienen' door de directie verplicht om enkel in hun muziek te spelen en niet in dit van hun eigen gemeente.

Door de vele kritiek en tegenkanting werd ook hier de dictatuur omvergeworpen, en verklaarde de directeur dat de muzikanten na het werk ook mochten spelen waar ze wilden, als ze hun muziek maar eerst dienden. Dit kwam natuurlijk ons muziek 'Eer en plicht' zeker ten goede.

Door de jaren heen was er echter onenigheid ontstaan in het bestuur en zo kwam het dat het muziek 'Eer en plicht' in november 1956 werd ontbonden. Alle muziekinstrumenten en alles wat aan het muziek toebehoorde werd opgeborgen op de zolder van Pastoor Vandoorne, hopend op betere tijden.

Enkele maanden later, een nieuw muziek ...

Enkele maanden later werden de koppen bij elkaar gestoken om opnieuw een muziekmaatschappij te stichten. Alle oud-muzikanten werden aangesproken en er werd een bijeenkomst belegd waar iedereen zijn bereidheid uitte om opnieuw muziek te spelen. Men smeedde het ijzer terwijl het heet was, en een nieuwe naam werd gekozen : 'Kunst na Arbeid'. Zo had veldegem op 20 januari 1957 terug een muziekmaatschappij.


Foto : De eerste uitstap van 'Kunst na Arbeid' op het voetbalplein van FC Veldegem

Nu begon het grote werk. De heer Camiel Denys werd dirigent, en zou dit tot 1982 blijven. Hij gaf tevens instrumentenopleiding en meester Julien Verplancke gaf na de schooltijd notenleer. Zo was de verdere uitbloei van ons muziek verzekerd. Ieder lid kreeg een nieuwe kepie en in eerste instantie konden de feestelijkheden in eigen gemeente weer opgeluisterd worden.

Dit breidde zich al vlug uit tot buiten de gemeente en zelfs tot buiten West-Vlaanderen, en zo groeide het verlangen om zoals vele fanfares in volledig uniform op straat te komen. In 1963 was het spaarpotje groot genoeg en durfde men het aan om de stap naar het uniform te zetten.

In 1966 werd gedacht aan het oprichten van een majorettenkorps, en zo gebeurde het dat vanaf september 7 fiere majoretten op kop liepen.

Het 25-jarig bestaan van Kunst na Arbeid in 1970 mocht niet onopgemerkt voorbij gaan. Een groots muziekfestival met 8 deelnemende korpsen vond plaats.

Na groeiende problemen ivm kledij werd in 1973 besloten om ons muziek in een nieuw uniform te gieten. Een groene kepie met witte pluim, een groene vest en een beige broek.


Foto : Groepsfoto van onze harmonie in hun groene kostuums.

In het jaar 1979 werd voor het eerst een lenteconcert gegeven, een traditie die tot op heden met succes verder gezet wordt.

Na 25 jaar trouwe dienst deelde onze chef Camiel Denys in 1982 mee dat hij het dirigeerstokje neer zou leggen. Een groots feest werd gegeven, en Eric Steelandt nam de taak van hem over. Na 2 jaar diende deze echter zijn ontslag in, en werd de piepjonge Geert Yde onze nieuwe dirigent.

In 1989 werden opnieuw nieuwe uniformen aangekocht en werd gekozen voor het huidige kleur : blauw. Tevens startte Camiel Denys met een seniorenopleiding. Een waar succes zo blijkt want 12 nieuwe muzikanten reageerden hierop.

1990 is het jaar waarin de toenmalige ondervoorzitter Willy Maenhout, Willy Rotsaert opvolgde, en zo onze nieuwe voorzitter werd. Een taak die hij tot op heden nog altijd met veel plezier en toewijding vervult.

Grote festiviteiten in 1995 want ons muziek bestond dan precies 50 jaar. De eretitel 'Koninklijk' werd ons toegekend, en zo gingen we vanaf toen als 'Koninklijke harmonie Kunst na Arbeid Veldegem' door het leven.


Foto : Groepsfoto van 'Kunst na Arbeid' bij het 50-jarig bestaan

De laatste decennia : 1995 - 2012

In de periode 1999-2001 werd terug geïnvesteerd in nieuwe kledij : Onze majoretten kregen hun nieuwe paars-witte kleedjes, en speciaal voor onze karnavaloptredens werd een karnavaloutfit aangekocht. De muzikanten en trommelaars kregen een poncho en een sombrero, en de majoretten een paars-zwart kostuum.

Na het wegvallen van enkele steunpilaren uit het bestuur was er terug nood aan wat uitbreiding. Zo kwam het dat in 2002 Stefaan, Evy en Matthias als jonge krachten ons bestuur vervoegden. Ditzelfde jaar werd priester Luc ook onze nieuwe proost na het vertrek van pastoor Vanheule.

Onder impuls van Jos Vanbesien was 2002 eveneens het jaar waarin het jeugdensemble van onze harmonie hun eerste Kerstconcert bracht. Dit werd ondertussen een jaarlijkse gewoonte, en de traditie wil dat dit concert ieder jaar ten voordele van een goed doel gehouden wordt.

Op vlak van repetitielokaal waren er in de afgelopen jaren eveneens enkele wijzigingen : In 2000 verhuisden we van Den Artiest naar het toen recent geopende 't Ridderhof, en in 2004 werd 'De Bosserij' ons nieuw repetitielokaal.

Na 20 jaar dirigeren besloot Geert Yde om een punt te zetten achter zijn taak als dirigent. Op 17 april 2004 dirigeerde Geert zijn laatste Lenteconcert en gaf tijdens het feestweekend het dirigeerstokje door aan de toenmalige onderdirigent Jos Vanbesien. Op de receptie gaf hij een ontroerende speech die velen niet onberoerd liet.

Dit was echter niet de enige wijziging in ons dagelijks bestuur : Joël Vervaele nam in 2004 de taak van penningmeester over van Daniël Decock, die na meer dan 25 jaar wegens gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Diezelfde Joël gaf in 2005, na 35 jaar dienst, het secretariaat door aan Stefaan Pysson.

2005 is terug een feestjaar want onze Harmonie viert zijn diamanten jubileum. Al 60 jaar brengen wij muziek in Veldegem! Tijdens het Corneliusweekend zal deze verjaardag dan ook uitbundig gevierd worden.

2006 was eveneens een feestjaar, want dan bestonden onze majoretten 40 jaar. Dit werd gevierd tijdens de Corneliusfeesten, met een receptie waarop alle majoretten die ooit lid waren van onze majorettengroep uitgenodigd werden.

Hiernaast brachten we in 2006 ook de 5de editie van ons kerstconcert, waarbij we steeds een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel.

In de periode 2006-2009 werd terug geïnvesteerd in nieuwe kledij : op de karnavalstoeten in 2006 schitterden onze muzikanten, trommelaars en majoretten in hun nieuwe karnavalkostuums. In 2007 werd onze majorettenkledij vernieuwd, en in 2009 werd voor alle trommelaars en muzikanten een regenjas met ons logo aangekocht.

In 2008 schreef onze ere-dirigent en ere-bestuurslid Camiel Denys op 89-jarige leeftijd zijn levensverhaal neer in een boek. Jammergenoeg overleed hij kort daarna. Eveneens in 2008 kwamen onze majorettes op de VRT in het nieuwe programma 'Kaatje en Camiel' + passeert de Nacht van Vlaanderen voor de eerste keer door Veldegem. Onze harmonie was uiteraard van de partij, en sedertdien is de doortocht van de Nacht van Vlaanderen door Veldegem een jaarlijkse gewoonte geworden.

In 2009 zijn Sandra Smessaert en Evy Rogiers op de Corneliusfeesten met de leiding van de majoretten gestopt. Ze waren respectiefelijk meer dan 23 en 19 jaar lid van de majoretten, waarvan 18 en 7 jaar als leidster. Rieke Hessels nam hun taak over, en werd de nieuwe leidster van onze majorettengroep.

Eind 2011 besloten onze toenmalige voorzitter Willy Maenhout en penningmeester Joël Vervaele, om op de respectabele leeftijd van 75 jaar hun functie binnen het dagelijks bestuur van onze harmonie stop te zetten. Willy was toen reeds 46 jaar actief in ons bestuur, waarvan 21 jaar als voorzitter. Joël was reeds 41 jaar actief als secretaris en/of penningmeester. Dit werd natuurlijk gevierd tijdens een grootse receptie + brunch, waarop Geert Verhegge onze nieuwe voorzitter werd, en Maryke Van Eenoo onze nieuwe penningmeester.

Een vlugge blik in de toekomst toont ons dat het vieren nog niet gedaan is want in op 21 april 2012 brengen we ons 25ste lenteconcert, wat we zeker niet zonder de nodige festiviteiten zullen laten voorbijgaan.

Laat ons dit hoofdstuk afsluiten met de wens dat onze Koninkijke Harmonie Kunst na Arbeid nog vele jaren het beste van zichzelf zou mogen geven, en dat we nog lang zouden mogen groeien en bloeien in ons Veldegem.

  
 


© 2003 KNA Veldegem. All rights reserved info@knaveldegem.be